COVID-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına Etkisi Anketi II, Ağustos 2020

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), 11 Mart 2020 tarihinde küresel bir salgın olarak açıkladığı COVID-19 (Koronavirüs) pek çok sektör gibi sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını da olumsuz şekilde etkilemektedir. TÜSEV, sürecin belirli aşamalarında, sivil toplumdan paydaşlarıyla bir araya gelmiş; sürece yönelik bilgi ve deneyim paylaşımı alanları yaratmıştır. Bu görüşmelerin çıktısı olarak TÜSEV, sonuçları farklı paydaşlara yönelik olarak tasarlanacak savunuculuk çalışmalarının planlanmasında kullanılması hedefi ile, STK’ların süreçteki ortak problemlerini daha katılımcı bir şekilde belirlemek amacıyla COVID-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına Etkisi Anketi’ni oluşturmuştur. İlk fazı 10-15 Nisan 2020 tarihleri arasında yürütülmüş olan anket çalışmasına toplam 170 STK katılmıştır. Çalışmanın sonuçları TÜSEV koordinasyonunda sivil toplumun farklı kesimlerinden paydaşlarla birlikte değerlendirilmiştir.

Salgının devam etmesi, sivil toplum kuruluşlarının süreçteki durumlarının izlenmesi ve değişen ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda anket çalışmasının ikinci fazı tasarlanmıştır. İlk çalışmada olduğu gibi Genel Sorular, Mevcut Kaynaklar, COVID-19’un Kuruluşunuza Etkisi, Hibe ve Fonlar, Yardım ve Bağışlar ile İstihdam ve Sürdürülebilirlik olmak üzere altı başlık altında sorulan 39 sorudan oluşan anket 11-19 Ağustos 2020 tarihlerinde açık kalmış ve toplam 141 STK temsilcisi tarafından yanıtlanmıştır.

Bu web sitesinde her iki çalışmanın sonuçları karşılaştırmalı olarak yer almaktadır. Anket sonuç raporuna aşağıdaki Anket Raporu butonundan ulaşabilirsiniz.

STK’ların Kuruluş Türü

STK’ların Faaliyet Alanları

Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. Veriler yüzdelik olarak belirtilmiştir.

STK’ların Merkezinin Bulunduğu Bölge

1
Marmara Bölgesi Ağustos: %60 Nisan: %60
2
İç Anadolu Bölgesi Ağustos: %19 Nisan: %17
3
Ege Bölgesi Ağustos: %12 Nisan: %15
4
Akdeniz Bölgesi Ağustos: %4 Nisan: %3
5
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ağustos: %3 Nisan: %3
6
Doğu Anadolu Bölgesi Ağustos: %0 Nisan: %2
7
Karadeniz Bölgesi Ağustos: %2 Nisan: %0

STK’larda Tam Zamanlı Ücretli Çalışan Sayısı

Veriler yüzdelik olarak belirtilmiştir.

STK’lardaki Aktif Gönüllü Sayısı

Veriler yüzdelik olarak belirtilmiştir.

2019 Yılı Toplam Gelirleri

Veriler yüzdelik olarak belirtilmiştir.

STK’ların Başlıca Gelir Kaynakları

Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. Veriler yüzdelik olarak belirtilmiştir.

COVID-19’un Faaliyetlere Etkisi

“COVID-19 salgınına yönelik alınan önlemler kuruluşunuzun son 3 aydaki hangi faaliyetlerini etkiledi?”

Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. Veriler yüzdelik olarak belirtilmiştir.

Faaliyetleri Uygularken Yaşanan Zorluk

“COVID-19 salgınına yönelik alınan önlemler dahilinde faaliyetlerinizi uygularken son üç ayda ne kadar zorlandınız?”

Veriler yüzdelik olarak belirtilmiştir.

Yeni Yöntemler

“COVID-19 salgının kuruluşunuza ve faaliyetlerinize olan etkilerinden ötürü son üç ay içinde bu verilenlerden herhangi birini yaptınız mı?”

Veriler yüzdelik olarak belirtilmiştir. Birden fazla seçenek işaretlenmiştir

İhtiyaç Artışı

“COVID-19 salgınında kuruluşunuzun çalışma gösterdiği alandaki ihtiyaçlar ne ölçüde arttı?”

Veriler yüzdelik olarak belirtilmiştir.

Dezavantajlı Gruplarla Doğrudan Çalışmalar

“COVID-19 salgını başladıktan sonra dezavantajlı toplulukların güçlenmelerine yönelik doğrudan çalışmalarınız oldu mu?”

52

Evet

48

Hayır

Farklı Bir Alandaki İhtiyaca Yönelik Artış

“COVID-19 salgını mevcut çalışma alanınıza ek olarak, farklı bir alanda faaliyet yürütme/savunuculuk yapma konusunu gündeme getirdi mi?”

Veriler yüzdelik olarak belirtilmiştir.

Gönüllü Sayısına Etkisi

“COVID-19 salgını gönüllü sayınızda bir değişikliğe sebep oldu mu?”

Veriler yüzdelik olarak belirtilmiştir.

Gönüllülerle Çalışmada Yeni Yöntemler

“COVID-19 salgını süresince gönüllülük esaslı faaliyetleriniz için herhangi yeni bir yöntem (e-gönüllülük vb.) kullandınız mı?”

72

Hayır

28

Evet

Gönüllü Motivasyonu

“COVID-19 salgını süresince gönüllü motivasyonunu korumak ve artırmak için herhangi yeni bir yöntem kullandınız mı?”

59

Hayır

41

Evet

Hibe/Fon Alımı

“Kuruluşunuz son bir yıl içinde hibe/fon aldı mı?”

Veriler yüzdelik olarak belirtilmiştir.

Fon/Hibe Kaynağı

“Hibe/fon alıyorsanız kaynağını belirtir misiniz?”

Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. Veriler yüzdelik olarak belirtilmiştir.

Hibe/Fon Kullanım Amacı

“Aldığınız hibe/fonun kullanım amacını belirtir misiniz?”

Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. Veriler yüzdelik olarak belirtilmiştir.

Hibe/Fon Sağlayıcı ile İlişkiler

“Hibe/fon alıyorsanız hibe/fon sağlayıcınızla aşağıdaki konuların herhangi biri ile ilgili görüşme yaptınız mı?”

Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.

Hibe/Fon Sağlayıcısının Taleplere Yönelik Esnekliği

“Hibe/fon alıyorsanız hibe/fon sağlayıcınızın kurumunuzun süreçteki ihtiyaçlarına yönelik taleplerinize karşı esnekliğini 1-5 arasında değerlendirir misiniz?”

Veriler yüzdelik olarak belirtilmiştir.

Diğer Destekler

“Hibe/fon sağlayıcınızdan hibe/fon dışında, verilen desteklerden herhangi birini alıyor musunuz?”

Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. Veriler yüzdelik olarak belirtilmiştir.

Acil Durum Hibe/Fon Başvurusu

“COVID-19 salgını başladıktan sonra herhangi bir acil durum hibesine/fonuna başvurusu yaptınız mı?”

74

Hayır

26

Evet

Acil Durum Hibesi/Fonu Başvurularının Kullanım Amacı

“COVID-19 salgınından sonra yaptığınızı belirttiğiniz hibe/fon başvurunuzu hangi amaçla yaptınız?”

68

Proje Yürütmek

32

Kurumsal (İdari)

Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.

Acil Durum Hibesi/Fonu Başvuru Sonucu

“COVID-19 salgınından sonra yaptığınızı belirttiğiniz hibe/fon başvurunuz sonuçlandı mı?”

Veriler yüzdelik olarak belirtilmiştir.

Yardım ve Bağışlar

“COVID-19 aldığınız yardım ve bağışları nasıl etkiledi?”

Veriler yüzdelik olarak belirtilmiştir.

Kaynak Geliştirme Planlarında Değişiklik

“2020 yılı için planlanmış olan kaynak geliştirme planlarınızda değişiklik yaptınız mı/yapacak mısınız?”

Veriler yüzdelik olarak belirtilmiştir.

Kaynak Geliştirme Çalışmalarında Öngörülen Değişikliklerin Niteliği

Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. Veriler yüzdelik olarak belirtilmiştir.

İzin Uygulaması

“COVID-19 salgınına yönelik önlemler kapsamında kuruluşunuzda izin uygulamasına geçmek durumunda kaldıysanız hangi tür izin olduğunu belirtir misiniz?”

Veriler yüzdelik olarak belirtilmiştir.

Kısa Süreli Çalışma Ödeneği

“Çalışanlarınız için kısa süreli çalışma ödeneğine başvurdunuz mu?”

 Veriler yüzdelik olarak belirtilmiştir.

İşten Çıkarma

“Şu ana dek COVID-19’un finansal durumunuza etkisi sebebi ile kuruluşunuzdan çalışan çıkarmak zorunda kaldınız mı?”

Veriler yüzdelik olarak belirtilmiştir.

İşten Çıkarmaya Yönelik Öngörüler

“COVID-19’un etkisinin devam etmesi durumunda kuruluşunuzdan çalışan çıkarmak zorunda kalacağınızı düşünüyor musunuz?”

Veriler yüzdelik olarak belirtilmiştir.

Sürdürülebilirliğe Yönelik Öngörüler

“Yeni kaynak yaratma faaliyeti yürütmeden, mevcut kaynaklarınızla ne kadar süre mevcut iş yapınızı ve personel sayınızı koruyabileceğinizi öngörüyorsunuz?”

 Veriler yüzdelik olarak belirtilmiştir.

Sürdürülebilirliğe Katkı Sağlayacağı Düşünülen Kolaylıklar

“2020 yılı için planlanmış olan kaynak geliştirme planlarınız çerçevesinde yapacağınız değişiklikleri göz önünde bulundurarak aşağıdaki ifadelerden kuruluşunuza uygun olanları işaretler misiniz?”

 Veriler yüzdelik olarak belirtilmiştir.

COVID-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına Etkisi Anketi II, Ağustos 2020