TÜSEV Hakkında

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), 1993 yılında sivil toplumun yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek amacıyla kurulmuştur. TÜSEV, sivil toplumun daha elverişli bir ortamda faaliyet gösterebilmesi ve karşılaşılan ortak sorunlara çözümler sunabilmek için Mütevelliler Heyeti üyelerinden aldığı destekle daha güçlü, katılımcı ve itibarlı bir sivil toplum vizyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye’de daha güçlü, katılımcı ve itibarlı bir sivil toplumun varlığı için çalışan TÜSEV;

  • STK’lar için elverişli ve destekleyici yasal ve mali ortamın oluşturulması,
  • Stratejik ve etkin bağışçılığın teşvik edilmesi,
  • Kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında diyalog ve iş birliğinin sağlanması,
  • Türkiye’deki sivil toplumun uluslararası düzeyde tanıtılması ve iş birliklerinin kurulması
  • Sivil toplumun itibarının artırılması,
  • Sivil toplumla ilgili araştırmalar yapılması amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

COVID-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına Etkisi Anketi Hakkında

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), 11 Mart 2020 tarihinde küresel bir salgın olarak açıkladığı COVID-19’un (Koronavirüs) yayılmaması amacıyla alınan tedbirler pek çok sektör gibi sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını da olumsuz şekilde etkilemektedir. TÜSEV, sürecin belirli aşamalarında, sivil toplumdan paydaşlarıyla bir araya gelmiş; sürece yönelik bilgi ve deneyim paylaşımı alanları yaratmıştır. Bu görüşmelerin çıktısı olarak TÜSEV, sonuçları farklı paydaşlara yönelik olarak tasarlanacak savunuculuk çalışmalarının planlanmasında kullanılması hedefi ile, STK’ların süreçteki ortak problemlerini daha katılımcı bir şekilde belirlemek amacıyla COVID-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına Etkisi Anketi’ni oluşturmuştur. Anket kapsamında Genel Sorular, Mevcut Kaynaklar, COVID-19’un Kuruluşunuza Etkisi, Finansal Sürdürülebilirlik ve İstihdam, Yardım ve Bağışlar ile İstihdam ve Sürdürülebilirlik başlıklarında toplam 34 soru sorulmuştur. Çevrimiçi yöntemle hazırlanan anket, 10-15 Nisan 2020 tarihleri arasında açık kalmış ve toplam 170 STK temsilcisi tarafından yanıtlanmıştır.